Any d’inici – Any de finalització

2019 – 2021

Territori de l’estudi

Osona i la Selva

Estudi de la comunitat de carnívors de les Guilleries: estat de les poblacions i factors que les influencien

Les Guilleries és una regió molt interessant des del punt de vista de la biodiversitat ja que afavoreix la connectivitat, juntament amb la Serralada Transversal, entre els Prepirineus i el massís del Montseny. La relativament recent aparició de gat salvatge i les evidències d’una possible recuperació de la mostela al Parc Natural del Montseny ressalten la necessitat d’estudiar a fons la comunitat de carnívors de les Guilleries i relacionar els seus resultats amb els obtinguts a les zones veïnes.           

En aquest estudi utilitzarem el trampeig fotogràfic per calcular la densitat de les sis espècies carnívors que esperem detectar a l’EIN Guilleries i a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona: guineu (Vulpes vulpes L., 1758), fagina (Martes foina Erxleben, 1777), teixó (Meles meles L., 1758), geneta (Genetta genetta L., 1758), gat salvatge (Felis silvestris Schreber, 1777) i mostela (Mustela nivalis L., 1766). En segon lloc, analitzarem com aquestes espècies utilitzen la diversitat d’hàbitats que ofereixen les Guilleries. També intentarem relacionar l’abundància local dels carnívors amb la dels petits mamífers, la seva presa més comuna a la zona. Per últim, calcularem els patrons d’activitat diaris per detectar solapaments temporals entre les espècies i comparar-los amb els obtinguts en altres localitats.

 Objectius generals

  1. Delimitar la presència dels diferents carnívors de l’espai protegit.
  2. Obtenir paràmetres d’abundància de cada espècie, amb especial interès en el gat salvatge i la mostela degut a la seva rarificació al territori.
  3. Identificar els hàbitats més utilitzats per cada espècie i aportar descripció de l’autoecologia de les espècie detectades.
  4. En base a la informació que es reculli, proposar mesures de conservació en el cas que algun tàxon tingui una abundància molt baixa.

Espècie/s objectiu

– Guineu o guilla (Vulpes vulpes)

– Fagina o gorjablanc (Martes foina)

– Teixó (Meles meles)

– Geneta o gat mesquer (Genetta genetta)

– Gat fer (Felis silvestris)

– Mostela (Mustela nivalis)

Resultats

Estan publicats en format llibre a iniciativa de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar. El trobareu clicant aquí.

Coordinadors

Xavier Soler, Marc Vilella, Ferran Sayol

Participants

Ignasi Batet, Carme Juanola, Jordi Boixader, Marc Rota, Eric Serratosa, Xavier Arumí, Sergi Corominas, Aina Ayza

 

Data d’actualització: 06/05/2020