Any d’inici

2018

Territori de l’estudi

Espai d’Interès Natural Serra del Catllaràs

Descripció

El projecte “Gat Fer Catllaràs”, iniciat al mes de febrer de l’any 2018, té com objectiu conèixer l’estatus del gat salvatge (Felis silvestris) a l’espai d’interès natural del massís del Catllaràs.

El Catllaràs es troba situat a la serralada Pre-Pirinenca, al nord-est de la comarca del Berguedà amb més de 3000 Ha de territori protegides pel PEIN. Les cotes més baixes de l’espai es situen pels voltants dels 800 m. i els cims més alts tenen una alçada superior als 1700m.

El clima es caracteritza per un règim de pluges per sobre els 1200 mm. anuals i temperatures baixes al llarg de tot l’any.

La vegetació, principalment la formen boscos de pi rajolet amb sotabosc de boix i fagedes a la vessant Nord de l’altiplà. A les solanes hi trobem alzinars i boscos mixtes de pi roig amb roure martinenc, i a les parts culminants del massís hi trobem boscos de pi negre. 

La metodologia emprada és el trampeig fotogràfic per comprovar la presència de l’espècie i els gats que apareixen, si tenen  els trets característics dels gats salvatges o es tracten de gats hibridats o domèstics. S’han escollit 20 estacions de mostreig ubicades uniformement per tot el Catllaràs, a una distància de dos quilometres entre si. Les càmeres de foto-trampeig han estat dos mesos al camp. S’han fotografiat gats salvatges amb els trets típics de l’espècie i altres carnívors d’interès com la marta (Martes martes).  

Objectius generals

  1. Determinar la presència de gat fer a l’EIN Serra del Catllaràs i estimar la densitat de la població.
  2. Detectar possibles evidències d’introgressió genètica.

Espècies objectiu

– Gat fer (Felis silvestris)

Coordinadors

Albert Peris, Toni Mampel, Joan Manel Aguilar

 Data actualització: 17/05/2020