El grup de treball Felis està molt satisfet d’haver iniciat aquest any 2020 amb el gran èxit d’assistència a les I Jornades de Seguiment del Gat Fer. Enguany, un dels principals objectius del grup és incrementar l’esforç de seguiment de les poblacions de gat fer a través d’un protocol reproduïble anualment que, a llarg termini, permeti conèixer l’estat i l’evolució de les poblacions. A més, pretén donar continuïtat al protocol de recollida d’excrements del felí per tal de conèixer la genètica de les poblacions i així quantificar-ne el grau d’introgressió genètica, causada per l’encreuament amb exemplars domèstics. 

Un altre projecte, que es du a terme amb la col·laboració de l’IRTA-Mas Badia, el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat i el Zoo de Barcelona, és el seguiment de turó i mostela, juntament amb altres depredadors, amb l’objectiu de conèixer la seva distribució i abundància, així com el paper que juguen com a controladors de plagues de rosegadors al sector agrícola de les comarques de l’Alt i Baix Empordà. El proper mes d’abril tindrà lloc la quarta reunió periòdica del Grup, on s’actualitzarà l’estat dels projectes mencionats i es comentaran possibles nous objectius.