Any d’inici

2020

Adreça de contacte amb el projecte

educaciogatfer@gmail.com

Document informatiu

Presentació i detalls del projecte

Resum

 

Malgrat ser l’únic felí autòcton que viu actualment a Catalunya, el gat salvatge o gat fer europeu (Felis silvestris) és una espècie poc coneguda per la societat. Com a espècie protegida, és necessari que les persones destinem certs esforços a la conservació del gat fer per tal de garantir la continuïtat de les seves poblacions. Els estudis de camp són una eina imprescindible per millorar el coneixement d’aquest felí, però les mesures de conservació que se’n derivin tindran moltes més probabilitats de ser efectives si s’aconsegueix que les persones hi estableixin un lligam. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer el gat fer i altres mamífers terrestres amb qui conviu, un conjunt de membres del Grup de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN) han dissenyat el projecte educatiu “El Gat Fer, el felí dels nostres boscos”, que es divideix en dos grans blocs relacionats entre si: una exposició itinerant i un programa didàctic.

L’exposició itinerant està plantejada per visitar algunes zones de la Catalunya central i oriental on es coneix la presència de gat fer, amb la intenció que la població local conegui detalls sobre la identificació i la biologia del gat fer. D’altra banda, l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària dels centres educatius tenen l’oportunitat de gaudir d’una activitat de camp per descobrir l’hàbitat del gat fer i aprendre a reconèixer rastres per arribar a extreure conclusions sobre quins mamífers viuen a la zona.

El projecte va rebre una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’executar les activitats previstes al llarg de l’any 2021. A partir d’aleshores, el projecte gestiona la seva pròpia taula de preus per activitat, uns imports en línia amb l’àmbit de l’educació ambiental. Finalment, el projecte també rep el recolzament de la cooperativa ambiental Gisfera i de la Fundació Barcelona Zoo.

Objectius generals
  1. Sensibilitzar la població sobre la presència del gat fer, així com donar a conèixer altres espècies de mamífers.
  2. Descobrir quines són les principals amenaces per a la conservació del gat fer, que el converteixen en espècie protegida.
  3. Donar eines per identificar l’espècie i estudiar l’evolució de les seves poblacions.
  4. Promoure l’interès per la natura i l’observació de l’entorn.
  5. Complementar els continguts de l’àrea de coneixement del medi natural (cicle mitjà i superior).
L'exposició itinerant

Permet descobrir aquesta espècie d’una manera visual i entenedora. Consta de 5 plafons Roll up de 200 x 85 cm que expliquen:

 1. Les característiques morfològiques, alimentació i cicle vital.
 2. L’hàbitat i la distribució a Catalunya, així com el context europeu.
 3. Problemàtiques: canvi d’usos del sòl i introgressió genètica.
 4. Tècniques de seguiment i estudi: trampeig fotogràfic i observació de rastres.
 5. Mamífers que conviuen amb el gat fer: guineu, fagina, geneta, teixó, mostela, senglar, cabirol, llebre, conill, eriçó, esquirol i ratolí de bosc.
Xerrada divulgativa

Basada en figures, imatges i vídeos que ajuden a entendre la biologia del gat fer, el seu hàbitat, el seu comportament i les seves amenaces. També dona eines per facilitar la seva identificació i la d’altres mamífers amb qui conviu.

Sortida familiar

Passejada per l’entorn proper amb l’objectiu de descobrir l’hàbitat del gat fer i la informació que podem extreure dels rastres de mamífers que trobem tot caminant pel bosc.

Gat fer a l'escola

Descobrir el gat fer, la fauna que l’acompanya i el seu hàbitat, tot pensat per infants de cicle mitjà i superior de primària. L’activitat consta d’una part de contextualització a l’aula amb suports audiovisuals i d’una sortida a l’exterior, en forma de gimcana, enfocada al reconeixement de rastres per esbrinar quins mamífers viuen a prop de l’escola.

Impulsors/es

Joana Bastardas-Llabot, Bruna Dinarès, Marcel Gutinell, Ferran Sayol, Xavier Soler, Estel Turbau i Marc Vilella

Amb el suport de:

 

Data d’actualització: 31/03/2021