Any d’inici

2020

Territori

Catalunya central i oriental

Descripció

Malgrat ser l’únic felí autòcton que viu actualment a Catalunya, el gat salvatge o gat fer europeu (Felis silvestris) és una espècie poc coneguda per la societat. Com a espècie protegida, és necessari que les persones destinem certs esforços a la conservació del gat fer per tal de garantir la continuïtat de les seves poblacions. Els estudis de camp són una eina imprescindible per millorar el coneixement d’aquest felí, però les mesures de conservació que se’n derivin tindran moltes més probabilitats de ser efectives si s’aconsegueix que les persones hi estableixin un lligam. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer entre la societat el gat fer i altres mamífers terrestres amb qui conviu, un conjunt de membres del Grup de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN) han dissenyat el projecte educatiu “El Gat Fer, el felí dels nostres boscos”, que es dividirà en dos grans blocs relacionats entre si: una exposició itinerant i un programa didàctic.

L’exposició itinerant està plantejada per visitar algunes zones de la Catalunya central i oriental on es coneix la presència de gat fer. En concret, es preveu muntar-la a dotze municipis mitjans amb la intenció que la població local conegui detalls sobre la identificació i la biologia del gat fer. D’altra banda, l’alumnat de cicle superior de primària dels centres educatius presents al municipi on s’instal·li l’exposició tindrà l’oportunitat de gaudir d’una activitat de camp per descobrir l’hàbitat on viu el gat fer i aprendre a reconèixer rastres per arribar a extreure conclusions sobre quins mamífers viuen a la zona.

El projecte ha rebut una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’executar les activitats previstes al llarg de l’any 2021. Finalment, el projecte també rebrà el suport de la cooperativa ambiental Gisfera i de la Fundació Barcelona Zoo.

Objectius generals
  1. Sensibilitzar la població sobre la presència del Gat Fer, així com donar a conèixer altres espècies de mamífers.
  2. Descobrir quines són les principals amenaces per a la conservació del gat fer, que el converteixen en espècie protegida.
  3. Donar eines per identificar l’espècie i estudiar l’evolució de les seves poblacions.
  4. Promoure l’interès per la natura i l’observació de l’entorn.
  5. Complementar els continguts de l’àrea de coneixement del medi natural (cicle superior).
L'exposició itinerant

L’exposició és itinerant i permet descobrir aquesta espècie a diferents municipis del nostre territori. Consta de 5 plafons Roll up de 200 x 85 cm que expliquen:

 1. El Gat Fer: característiques morfològiques, alimentació i cicle vital.
 2. L’hàbitat i la distribució a Catalunya, així com el context europeu.
 3. Problemàtiques: causes de la reducció poblacional i introgressió genètica.
 4. Tècniques de seguiment i estudi: trampeig fotogràfic i mostreig de rastres.
 5. Mamífers que conviuen amb el gat fer: guineu, fagina, geneta, teixó, mostela, senglar, cabirol, llebre, conill, eriçó, esquirol i ratolí de bosc.

Ja ha començat l’itinerari, consulta al calendari les dates i municipis en que la pots visitar!

Xerrada divulgativa i sortida de descoberta

Per tal de conèixer el gat fer amb més detall, així com l’entorn natural on viu, es farà una xerrada divulgativa i una sortida familiar al voltant del municipi on hi hagi l’exposició instal·lada.

Consulta al calendari les dates i municipis en que podeu assistir!

Gat fer a l'escola

Descobrir el gat fer, la fauna que l’acompanya i el seu hàbitat, tot pensat per infants de cicle superior de primària. L’activitat consta d’una part de contextualització a l’aula amb suports audiovisuals i d’una sortida a l’exterior, en forma de gimcana, enfocada al reconeixement de rastres per esbrinar quins mamífers viuen a prop de l’escola.

Impulsors/es

Joana Bastardas-Llabot, Bruna Dinarès, Marcel Gutinell, Ferran Sayol, Xavier Soler, Estel Turbau i Marc Vilella

Contacte

educaciogatfer@gmail.com 

Amb el suport de:

 

Data d’actualització: 31/03/2021