Any d’inici

2013

Territori de l’estudi

Catalunya

Descripció

El turó europeu (Mustela putorius) és un dels carnívors menys coneguts i més amenaçats de la fauna catalana. Declarat com a espècie en perill d’extinció al nou Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, s’estima que ha desaparegut del 80% de la seva antiga àrea de distribució en els darrers 40 anys. 

L’estudi dels individus supervivents, concentrats a les planes al·luvials de l’Empordà, ha permès identificar els factors clau per a la seva supervivència:

  • La conservació i manteniment d’un paisatge agrícola tradicional, ric en elements naturalitzats com marges i rieres vegetades, en contraposició a la imposició de models d’agricultura intensiva.
  • L’eliminació o mitigació de la competència de l’invasor visó americà.
  • L’existència de poblacions sanes de preses clau: conills i amfibis.
  • La incidència d’altres factors, com els atropellaments o l’enverinament secundari  per rodenticides.

A més, s’ha detectat la presència d’una població extensa, però molt poc densa, als boscos montans del Pirineu oriental, l’ecologia de la qual està essent estudiada.

El grup de treball TUROCAT, integrat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona, la Universitat de Girona i l’ONG Trenca han iniciat actuacions per a revertir la seva tendència poblacional regressiva amb el suport de la Fundació Biodiversitat del MITECO i entitats com el Consorci de les Gavarres i del Ter i la Diputació de Girona. 

Un gran nombre de col·laboradors, molts d’ells membres del grup FELIS, col·laboren i fan possible el projecte. També cal destacar la col·laboració del Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i el cos d’Agents Rurals del DARP a Girona.

Segueix el projecte a les xarxes socials TuroCat

 Aquest projecte integrat per:

Organismes i entitats col·laboradores

  • Fundació Biodiversitat del MITECO
  • Consorci de les Gavarres i del Ter
  • Diputació de Girona
  • Grup FELIS
  • Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà
  • Cos d’Agents Rurals del DARP a Girona.

Data d’actualització: 13/03/2021