Any d’inici

2018

Territori de l’estudi

Amer i Sant Martí Sacalm, comarca de La Selva

Descripció

El gat salvatge és un dels mamífers carnívors més desconeguts a casa nostra: en desconeixem la distribució a gran part del territori català, cosa que dificulta el plantejament de mesures de protecció i conservació (Sayol et al., 2018). Fins l’any passat, no es coneixia cap observació documentada de gat salvatge amb fenotip pur a la comarca de La Selva, que per altra banda, presentava un cert potencial pel que fa a hàbitat tot i estar força aïllada de les poblacions de gat fer més properes conegudes. Arrel d’una observació directa personal al 2017 a Amer, des de Natura Montfred vàrem encetar un projecte autofinançat de prospecció dels carnívors i altres mamífers a La Selva, concretament a Amer i Sant Martí Sacalm, que ara ha fet dos anys, i on hem utilitzat un total de 10 càmeres diferents amb les quals registrem la presència/absència diària de totes les espècies de mamífers que apareixen seguint una metodologia estandarditzada que permeti calcular densitats.

Gràcies a l’esforç de prospecció hem pogut confirmar per primer cop la presència del gat fer a La Selva, on hem identificat un mínim de dos exemplars aparentment purs, a més de diversos individus amb caràcters intermedis entre gat fer i gat domèstic i nombrosos gats domèstics assilvestrats que ens fan pensar que aquest nucli poblacional pot estar molt amenaçat per la introgressió genètica. Per això, de cares al 2020, farem una cerca activa d’excrements de gat per a poder col·laborar en l’estudi genètic que s’està coordinant des del Grup Felis i avaluar l’estat d’aquest nucli poblacional aïllat. No obstant, resta una gran part del territori per mostrejar i intentar confirmar la seva presència. Per aquest motiu volem començar a col·locar càmeres de fototrampeig en noves localitats properes de La Selva i La Garrotxa.

Objectius generals

  1. Conèixer millor la distribució geogràfica del gat fer i estimar la densitat de les seves poblacions.
  2. Estudiar el grau d’introgressió genètica causada pels aparellaments amb gats domèstics.
  3. Caracteritzar la distribució dels diferents mamífers a la zona
  4. Obtenir paràmetres d’abundància de cada espècie, amb especial interès en el gat salvatge i la mostela degut a la seva rarificació al territori.
  5. Estimar les densitats poblacionals

Espècie/s objectiu

–  Gat fer (Felis silvestris)

–  Mostela (Mustela nivalis)

–  Fagina o gorjablanc (Martes foina)

–  Teixó (Meles meles)

–  Geneta o gat mesquer (Genetta genetta)

–  Guineu (Vulpes vulpes)

Enllaços a altres webs, publicacions, i contingut multimedia

https://naturamontfred.com/

https://www.instagram.com/naturamontfred/

https://www.facebook.com/naturamontfred

Coordinador

Miguel Ángel Fuentes Rosúa

Data d’actualització: 09/01/2020

Comparteix a: